1. Солната терапия започва точно на кръгъл час, закъснели не се допускат
2. Бъдете поне 5 мин по-рано за да може да се приготвите
3. Задължително e влизането с калцуни, които ще получите на рецепцията
4. Не се допуска консумация на храна и напитки
5. Препоръчително е да не се използват парфюми и дезодоранти преди ползването на солната пещера. При силни     аромати достъпът ще бъде отказан
6. Не е необходимо специално облекло
7. Температурата в солната пещера е 19-20 градуса по Целзии, носете връхна дреха, ако Ви е необходима
8. Абсолютно забранено тютюнопушенето в солната пещера и помещенията на офиса
9. Забранено е внасянето и използването на фотоапарати и камери
 
10. Камерите инсталирани в солната пещера са за Ваша сигурност и се наблюдават от рецепцията, но не правят       записи
11. Всякаква информация относно солта, пещерата и тяхното ползване може да получите на рецепцията
12. Приятен престой

 

         Искрено се извиняваме, че първата "СОЛНА ПЕЩЕРА" в България не е пригодена (теренно достъпна) за хора с увреждания, но се надяваме следващите пещери да отговарят на изискванията за достъп на инвалиди