Хималайската сол е маркетингов термин за Халите /каменна сол/, която се добива в Пакистан.

     Добива се от планината Salt Range (Солната верига), която се намира в подножието на Хималайте в Пакистан. Salt Range представлява поредица от хълмове и ниски планини между долините на реките Инд и Джелам в северната част на провинция Пенджаб. Името на планината идва от големите природни находища на каменна сол в района. На територията й са разработени четири солни мини – Jatta, Khewra, Warcha и Kalabagh, като тази в Кевра е най-голямата.

     Според легендата откриването на каменна сол в района датира от втората половина на 4 в пр.н.е., когато Александър Велики предприема своята мащабна военна кампания в Азия. След покоряването на персийската империя, Александър Велики преминава през река Инд, навлиза в Пенджаб и разбива войските на индийския Раджа Пор. Битката се е състояла през 326 г. пр. н.е. на бреговете на р.Хидасп (дн.Джелам, Пакистан).След победата, когато армията му спира за почивка в района, който сега е известен като Кевра (Khewra), един от войниците му забелязал, че конете започнали да ближат камъните, а когато ги опитал на вкус, разбрал, че това е сол. Така била открита една от най-големите мини за каменна сол в света. От средата на 19 век мините преминават под британско управление. През 1872 бил построен първият тунел на нивото на земята за достъп до солните пластове. Бил използван метода „стая и стълб“, при който се премахват само 50 % от солните залежи, а останалата част се оставя като стълбове, които да подкрепят мината. И днес този метод все още се използва в минното дело в района. Днес мините са под контрола на пакистанското правителство.

     Геолозите определят възрастта на каменната сол в района на повече от 500 млн години, т.е. геоложкия период Докамбрий. Пресъхването на древните солени водни басейни в района, породено от сложни геоложни процеси, са довели до утаяването на солните пластове. Сблъсъкът между  континенталните плочи на Индия и Азия преди 50 млн години довело до издигането на Хималаите, като по този начин солните пластове попаднали под земята. Оформилите се отвесни солни блокове достигали почти до повърността на земята.

     Основният център на минното дело в района е мината Кевра (Khewra), като нейните резерви се оценяват на около 200 милиона тона сол, с годишен добив около 465 000 тона. Тя е втората по големина в света солна мина. Общата дължина на коридорите в нея надхвърля 40 км. От 2002 г. част от мината е превърната в туристическа атракция и ежегодно се посещава от хиляди туристи. Някои интересни забележителности са били построени, като например малката джамия завършваща с миндаре или Великата китайска стена. Всички миниатюри са изградени от солни тухли, в различни нюанси на каменната сол – бяло, розово и червено. Кристалната сол е прозрачна и така абсорбира и отразява известна светлина, което благодарение на умелото осветление разкрива и подчертава красотата на тази сол.

     Мината има 19 нива, като седем от тях са над земята. Мината е на 350 м надморска височина и се простира на около 730 м дълбочина. Средната чистота на каменната сол е около 96 %, а на някои места тя достига и 99 %. Добивът на сол се извършва ръчно, като всичко се сортира, измива и се изсушава на слънце.

     В мината има и изследователска клиника за пациенти с астма, защото се смята, че хималайската сол може да излекува или да намали интензивността на тази болест. Хора от цял свят я посещават и резултатите са много добри.

    Добиваната от тези мини сол се използва за промишлени цели, за консумация от хора и животни, за декоративни произведения – лампи, свещници, пепелници, вази и други.

     Тази индустрия е много добре развита, а продукцията се изнася в цял свят.

Скоро очаквайте още.......