Натурална сол примесена с билки, водорасли и сушени на слънце нори. Чист натурален продукт. Подходяща за зеленчуци, салати, риба, птици.

sun

Хартиен плик - 250 гр. - 13 лв.
Стъклен буркан - 180 гр. - 12 лв.
Стъкленица - 56 гр. - 9 лв